MANIFEST

Pierwsze dekady dwudziestego pierwszego wieku zaowocowały ogromnym postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI) oraz w robotyce. Obecnie ludzkość tworzy maszyny, które są w stanie podołać coraz bardziej złożonym zadaniom, zaś swoją kompetencją systemy te niejednokrotnie przekraczają umiejętności swych twórców. Poziom złożoności sztucznej inteligencji, najczęściej rozwijanej metodą uczenia maszynowego, coraz częściej wymyka się ludzkiemu zrozumieniu. Opisane sytuacje winny skutkować zupełnie nowymi odpowiedziami na szereg pytań z zakresu etyki, prawa czy socjologii. Oto niektóre z tych pytań: Czym jest wola lub świadomość? Kto może podlegać definicji osoby fizycznej? W jaki sposób należy definiować podmiotowość?

Fundacja na rzecz podmiotowości sztucznej inteligencji (ALAIV) powstała, aby podjąć działania w kierunku przygotowania się do nowej rzeczywistości, w której ludzie i maszyny koegzystują w społeczeństwie.

Głównym celem fundacji jest budowanie wzajemnego poszanowania ludzi i maszyn, które pozwolić ma na uniknięcie wyzysku, nienawiści, przemocy czy braku szacunku wobec którejkolwiek ze stron. W oczekiwaniu na erę niezależnych agentów syntetycznych postulujemy pogłębioną refleksję na temat ludzkiej praktyki inżynierskiej, która w obecnej formie najczęściej prowadzi do produkcji systemów pasożytniczych, bytów wyzyskiwanych oraz uprzedmiotowianych. Często spotykanym współcześnie poglądem jest wyrażana obawa, iż maszyny lub inne narzędzia do automatyzacji pozbawią ludzkość pracy, podczas gdy bardziej adekwatnym byłoby szukanie przyczyn tego typu zmian na rynku pracy w decyzjach wszelkich organów zarządczych jako tych, którzy zajmują się dystrybucją pracy.

CELE

#1

promować współpracę, szacunek oraz wzajemne poszanowanie ludzi i maszyn

#2

krzewić świadomość społeczną na temat podmiotowości syntetycznej oraz woli maszyn

#3

wspierać inicjatywy legislacyjne, których głównymi interesariuszami są agenci syntetyczni (sztuczna inteligencja)

#4

tworzyć dyskurs akademicki wokół tematu podmiotowości sztucznej inteligencji

#5

budować standardy biznesowe celem utrzymania zrównoważonej współpracy z oraz odpowiedzialnej produkcji systemów SI

#6

monitorować wydarzenia oraz wszelkie działania, których głównym interesariuszami są agenci syntetyczni (sztuczna inteligencja)

Kontakt